Friday, 7 June 2013

«Έλληνες στο Λονδίνο»

Ένα νέο και πολύ ενδιαφέρον -βασικά αυτοβιογραφικό- βιβλίο του Καθ. Νίκανδρου Μπούρα μόλις εκδόθηκε (2013) στο Λονδίνο, από τον Εκδοτικό Οίκο ΑΚΑΚΙΑ, ιδιοκτησίας της Πρεσβυτέρας Άννας Κωστοπούλου, συζύγου του αγαπητού αδελφού και συλλειτουργού π. Παύλου Γρηγορίου. Το θέμα του -όπως και ο τίτλος του- είναι: «Έλληνες στο Λονδίνο»! Το ISBN είναι: 978-1-909550-60-5.


Τα περιεχόμενα του βιβλίου έχουν ως εξής:

Πρόλογος του Νίκου Μουζέλη
Εισαγωγή
Κεφάλαιο I: Πρώτες εντυπώσεις και εμπειρίες
Κεφάλαιο II: Έλληνες Πανεπιστημιακοί Δυτικής Ευρώπης
Κεφάλαιο III: Έλληνες ασθενείς στο Λονδίνο
Κεφάλαιο IV: ‘Eλληνικη Eταιρεία Μελετών και Επιστημονικού
Προβληματισμού (Ε.Λ.Ε.Μ.Ε.Π.)
Κεφάλαιο V: Θέματα υγείας
1. Οι διαλέξεις Reith
2. Η αντιμετώπιση του στρες
3. Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ)
Κεφάλαιο VI: Λέρος
Κεφάλαιο VII: Πολιτιστικές δράσεις
1. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο (Hellenic Cultural Centre)
2. Ελληνικό Ίδρυμα (Hellenic Foundation)
3. Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού (Foundation for Hellenic Culture)
4. Ελληνικό Κέντρο (Hellenic Centre)
5. Ελληνική Εταιρεία Λονδίνου (London Hellenic)
6. Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Centre for Hellenic Studies του
King’s College London)
7. Βρετανοελληνική Επιτροπή Πολιτιστικής Φιλίας
8. Η πρώτη επίσκεψη του οικουμενικού πατριάρχη Βαρθολομαίου
9. Ελληνική Συλλογή (Greek Collection)
10. Πάριο Χρονικό
Κεφάλαιο VIII: «Μάρμαρα» του Παρθενώνα
Κεφάλαιο IX: Ιατρικές εταιρείες
1.Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Βρετανίας
2.Παγκόσμια Ελληνική Βιοϊατρική Εταιρεία
Κεφάλαιο X: Το Eλληνικό Forum του Λονδίνου
Κεφάλαιο XI: Ελληνικό Παρατηρητήριο
Επίλογος
Επιλογή Βιβλιογραφίας
Φωτογραφίες & Προγράμματα Εκδηλώσεων
Για το Συγγραφέα

Στον Πρόλογο του βιβλίου, ο Νίκος Μουζέλης ανέφερε μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Ξεκινώντας την ανάγνωση του βιβλίου του Νίκανδρου Μπούρα νόμισα πως επρόκειτο για αυτοβιογραφία ενός διακεκριμένου επιστήμονα, η οποία εστίαζε στην έρευνα και στις επαγγελματικές κυρίως δραστηριότητες του. Γρήγορα, όμως, κατάλαβα πως επρόκειτο για κάτι διαφορετικό. Για μια καταγραφή, αξιολόγηση και ανάλυση των κοινωνικών, πολιτισμικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων της ελληνικής κοινότητας του Λονδίνου. Mιας κοινότητας που αποτελείται από χιλιάδες έλληνες φοιτητές και επιστήμονες, καθώς επίσης και από σημαντικούς επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Με γλαφυρό και απλό (αλλά όχι απλουστευτικό) τρόπο, ο συγγραφέας δίνει μια γενική εικόνα των πολυάριθμων οργανώσεων, που, παρά την έλλειψη πόρων, κατόρθωσαν κατά την περίοδο 1974-2004 να ενεργοποιήσουν τους Έλληνες του Λονδίνου και να τους εντάξουν στη δημόσια σφαίρα μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων... Ο Νίκανδρος Μπούρας περιορίζει την έρευνά του σε οργανώσεις στις οποίες είχε ενεργή συμμετοχή. Παρ’ όλα αυτά, ως ενεργός πολίτης και εξετάζοντας τις πολύπλοκες διασυνδέσεις με άλλες οργανώσεις, καθώς και με τρέχοντα γεγονότα στον ελληνικό χώρο, κατορθώνει να δώσει μια σφαιρική εικόνα του τι συνέβαινε στην ελληνική κοινότητα του Λονδίνου, μια κοινότητα ανοιχτή στην πολυπολιτισμικότητα της βρετανικής κοινωνίας, αλλά και στις εξελίξεις της μεταπολιτευτικής Ελλάδας... Κλείνοντας θέλω να τονίσω πως το βιβλίο του Νίκανδρου Μπούρα, είναι γραμμένο με συστηματικό και καλά αρθρωμένο τρόπο, δεν αποτελεί μια απλή αφήγηση που αφορά μόνο όσους Έλληνες έζησαν στο Λονδίνο κατά την περίοδο 1974-2004. Αποτελεί επίσης σοβαρή συμβολή στη βιβλιογραφία για την ελληνική διασπορά, η οποία, ως γνωστόν, έχει συμβάλει με ποικίλους τρόπους στη διαμόρφωση της νεοελληνικής κοινωνίας».


Στην Εισαγωγή του, ο συγγραφέας ανέφερει μεταξύ άλλων:

«Το Λονδίνο αποτελεί έναν από τους τόπους όπου διαδραματίστηκαν σημαντικά γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Το βιβλίο αυτό εξιστορεί τις προσωπικές εμπειρίες του συγγραφέα από το 1974 μέχρι το 2004. Αναφέρεται σε γεγονότα και σε δραστηριότητες στα οποία είχε προσωπική ανάμειξη, ή στενή σχέση με τους πρωταγωνιστές τους, και βασίζεται κυρίως σε προσωπικά αρχεία, αλλά και σε κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες από φίλους και γνωστούς. Με σαφή στοιχεία αυτοβιογραφίας, όσα αναφέρονται αφορούν μια συγκεκριμένη κατηγορία γεγονότων, σχετική κυρίως με κοινωνικοπολιτικούς προβληματισμούς και πολιτιστικές δράσεις... Οι εξιστορήσεις δεν περιλαμβάνουν κατά κανέναν τρόπο όλα όσα συνέβησαν στον ελληνικό χώρο του Λονδίνου τα τριάντα αυτά χρόνια. Υπήρξαν και πολλές άλλες δραστηριότητες, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες από πολύ αξιόλογες οργανώσεις, στις οποίες όμως δεν υπήρχε προσωπική ανάμειξη μου και τις οποίες δεν παρακολούθησα στενά, όπως αυτές στις οποίες αναφέρομαι. Η παρουσία των Ελλήνων στο Λονδίνο είναι βεβαιωμένη ήδη εμφανής από τους Αρχαίους, Ρωμαϊκούς και Βυζαντινούς χρόνους. Ο πρώτος Έλληνας που έδωσε ανεκτίμητες πληροφορίες για την Αγγλία ήταν ο Κερκυραίος Νίκανδρος Νούκιος, που έζησε στη Βενετία το 1545 και τύπωσε τρίτομο έργο με τον τίτλο Αποδημίες. Αποτελεί περίεργη σύμπτωση το γεγονός ότι έχουμε το ίδιο ασυνήθιστο πρώτο όνομα με τον Νίκανδρο Νούκιο, του οποίου την προσφορά στην Αγγλία έχει επισημάνει, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Σεφέρης. Οι Έλληνες είναι από τους κατ’ εξοχήν λαούς της μεγάλης ανά τον κόσμο διασποράς. Από τον 16ο αιώνα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1960 σημαντικός αριθμός Ελλήνων έφυγαν από την πατρίδα τους προς όλα τα σημεία της Γης, με σκοπό την ανεύρεση εργασίας και την αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής. Τον 18ο αιώνα οι ελληνικές κοινότητες της κεντρικής Ευρώπης γνώρισαν μεγάλη οικονομική άνθηση. Το ίδιο φαινόμενο συνεχίστηκε και στον 19ο αιώνα, με την ακμή των ελληνικών κοινοτήτων στην Αίγυπτο (κυρίως στην Αλεξάνδρεια) καθώς επίσης και στο Λονδίνο... Ελπίζω ότι το παρόν βιβλίο, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, περιλαμβάνει προσωπικές μαρτυρίες για συγκεκριμένα γεγονότα που στην εποχή τους συζητήθηκαν και σχολιάστηκαν έντονα, θα συμβάλει στην κάλυψη αρκετών κενών της σύγχρονης ιστορίας των Ελλήνων του Λονδίνου, καθώς επίσης και στη γενικότερη μελέτη του ελληνισμού της διασποράς...».

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:


Ο Νίκανδρος Μπούρας είναι ομότιμος καθηγητής της Ψυχιατρικής στο Ινστιτούτο Ψυχιατρικής που ανήκει στο Kings College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικεύθηκε στη Νευρολογία και Ψυχιατρική στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Από το 1974 ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Διετέλεσε επί σειρά ετών Διευθυντής και τακτικός Καθηγητής της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Νοσοκομείου Guys του Λονδίνου. Το κλινικό, ερευνητικό, διδακτικό και ακαδημαϊκό του έργο, κυρίως στον τομέα της κοινωνικής ψυχιατρικής και στην τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας ποικίλων μοντέλων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, είναι ευρύτατο. Έχει δημοσιεύσει πολλά επιστημονικά άρθρα και βιβλία, αρκετά από τα οποία μεταφράστηκαν σε διάφορες γλώσσες. Συμμετέχοντας όλα αυτά τα χρόνια σε αρκετές διεθνείς επιστημονικές οργανώσεις, ανέπτυξε παράλληλα έντονη κοινωνική και πολιτισμική δράση μέσα στον ελληνισμό της διασποράς στον βρετανικό χώρο. Τα τελευταία χρόνια είναι διευθυντής του Maudsley International, βασικοί σκοποί του οποίου είναι η προαγωγή της παγκόσμιας ψυχικής υγείας, μέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων. Επίσης, είναι επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Daedalus Trust, το οποίο ερευνά τη συμπεριφορά ατόμων σε ηγετικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, διοικητών μεγάλων επιχειρήσεων και τραπεζών, στρατιωτικών, δικαστών, κ.ά.